Hvad er Dar al-Rahma?

Dar al-Rahma er et uafhængigt undervisningsinstitut, der drives frivilligt af en række studerende i Danmark og Jordan. Vores udgangspunkt er klassisk sunni-islam og vores primære fokus er de rationelle og spirituelle videnskaber, som de traditionelt er blevet formuleret gennem islams historie. Vi arrangerer både undervisning i Jordan og Danmark, og tilbyder ligeledes forskellige forløb online.

Hvad betyder Dar al-Rahma?

Dar al-Rahma er arabisk og kan oversættes til Barmhjertighedens hus. Barmhjertighed er et centralt begreb i Islam. Vores overordnede forståelsesramme er, at Islam og Profeten Muhammad, fred og velsignelser være med ham, er en barmhjertighed for menneskeheden. Vores opgave som muslimer er således, at være til gavn og nytte for menneskeheden som helhed og i et bredere perspektiv, resten af skabelsen.

Undervisningsforløb

  • Den Islamiske Overbevisning

    Gennem undervisningen vil du lære din grundlæggende og obligatoriske islamiske overbevisning ('aqida) at kende, du vil få værktøjer til at praktisere den i din dagligdag samt blive bedre i stand til at præsentere din overbevisning. Læs mere på Overbevisning.dk
    BEMÆRK: Dette undervisningsforløb er slut.

  • #RADAMADAN2016

    Hver søndag i Ramadan vil vi gennemgå uddrag af Imam al-Ghazalis kendte værk "Ihya 'ulum al-din". Her vil vi bl.a komme ind på de indre aspekter og spirituelle dimensioner af fasten, etiketten (ādāb) for Koran-recitation mm. Læs mere på rahma.dk/ramadan
    BEMÆRK: Dette undervisningsforløb er slut.

Kontakt os

Har du spørgsmål, ris eller ros? Kontakt os på e-mail info@rahma.dk.

-->